ข่าวสารองค์กร

ข่าวสารกิจกรรม
กิจกรรม

Facebook Live เชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้
Facebook Live เชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้
24 ตุลาคม 2564
Facebook Live ค้นหาอนาคต ด้วยประสบการณ์จริงผ่าน
Facebook Live ค้นหาอนาคต ด้วยประสบการณ์จริงผ่าน "เรียนร่วม มช."
1 ตุลาคม 2564
เราท้าให้คุณหา ลุ้นรับรางวัลจาก CMU Lifelong
เราท้าให้คุณหา ลุ้นรับรางวัลจาก CMU Lifelong
1 ธันวาคม 2564
วิทยาลัยเข้าใจคุณ เพิ่มรอบ Drop W สำหรับผู้เรียนเรียนร่วม
วิทยาลัยเข้าใจคุณ เพิ่มรอบ Drop W สำหรับผู้เรียนเรียนร่วม
4 ตุลาคม 2564
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามในโครงการศึกษาคุณลักษณะของ Gen Z
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามในโครงการศึกษาคุณลักษณะของ Gen Z
11 กุมภาพันธ์ 2565