ข่าวสารองค์กร

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยโครงการเกษียณมีดี
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยโครงการเกษียณมีดี
28 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้ช่วยวิจัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ โครงการเกษียณมีดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้ช่วยวิจัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ โครงการเกษียณมีดี
24 พฤษภาคม 2565
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ โครงการเกษียณมีดี
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ โครงการเกษียณมีดี
3 พฤษภาคม 2565
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TXpJeg-TWpFeE1nPT0
“รศ.ดรปรารถนา ใจผ่อง” เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
“รศ.ดรปรารถนา ใจผ่อง” เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
20 ธันวาคม 2564
CMU Lifelong
CMU Lifelong "No Gift Policy" งดให้และรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลสำคัญ
27 ธันวาคม 2564
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564
24 ธันวาคม 2564
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” 2564
24 ธันวาคม 2564
ฟรีดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ของ มช. จำนวน 36,415 รายชื่อ
ฟรีดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ของ มช. จำนวน 36,415 รายชื่อ
16 สิงหาคม 2564
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์" รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
13 สิงหาคม 2564
มช. อันดับที่ 3 ของประเทศสาขา All Science จากการจัดอันดับ The CWTS Leiden Ranking 2021
มช. อันดับที่ 3 ของประเทศสาขา All Science จากการจัดอันดับ The CWTS Leiden Ranking 2021
12 กรกฎาคม 2564
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2022
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2022
3 กรกฎาคม 2564
CMU Lifelong เปิดโปรโมชั่นเรียนสบายกระเป๋า ผ่อน 0 % 3 เดือน กับบัตรเครดิตเครือกรุงศรี
CMU Lifelong เปิดโปรโมชั่นเรียนสบายกระเป๋า ผ่อน 0 % 3 เดือน กับบัตรเครดิตเครือกรุงศรี
5 พฤศจิกายน 2564
มช. รับมอบ “Smart City Thailand“ รับรองเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ CMU Lifelong หนุนด้านพลเมืองอัจฉริยะ Smart People
มช. รับมอบ “Smart City Thailand“ รับรองเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ CMU Lifelong หนุนด้านพลเมืองอัจฉริยะ Smart People
4 มกราคม 2565
CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021
CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021
12 พฤศจิกายน 2564
ข่าวสารกิจกรรม

เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามในโครงการศึกษาคุณลักษณะของ Gen Z
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามในโครงการศึกษาคุณลักษณะของ Gen Z
11 กุมภาพันธ์ 2565
เราท้าให้คุณหา ลุ้นรับรางวัลจาก CMU Lifelong
เราท้าให้คุณหา ลุ้นรับรางวัลจาก CMU Lifelong
1 ธันวาคม 2564
Facebook Live เชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้
Facebook Live เชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้
24 ตุลาคม 2564
วิทยาลัยเข้าใจคุณ เพิ่มรอบ Drop W สำหรับผู้เรียนเรียนร่วม
วิทยาลัยเข้าใจคุณ เพิ่มรอบ Drop W สำหรับผู้เรียนเรียนร่วม
4 ตุลาคม 2564
Facebook Live ค้นหาอนาคต ด้วยประสบการณ์จริงผ่าน
Facebook Live ค้นหาอนาคต ด้วยประสบการณ์จริงผ่าน "เรียนร่วม มช."
1 ตุลาคม 2564